Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Interfoni

Izrada projekata i izvođenje radova po konkretnom zahtevu za poslovne objekte (ambijentalnom muzikom), hale (muzika za zaposlene i obaveštenja), škole (saopštenja), hotele (ambijentalna muzika, obaveštenja,..), kao i za spoljne ambijente (igrališta, stadioni, amfiteatri, itd.).

Bežični interfon
je rešenje kada se žele izbeći građevinski radovi i uštedeti na vremenu potrebnom za instalaciju

Video interfon
Interfon putem telefonske centrale je praktično rešenje u slučaju kada korisnik već ima telefonsku centralu (Panasonic). Sastoji se iz pozivnog panela i interfonske kartice koja se instalira u telefonsku centralu.

Interfonski video nadzor putem kablovske TV
Kada je potrebno da se identifikuje osoba koja je uputila poziv sa interfonskog panela, signal sa kamere se moduliše i distribuira u zajednički antenski ili kablovski sistem a slika se vidi na TV prijemniku.