Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Kontrola čuvarske službe

Najkvalitetnija postavke obezbeđenja je kombinacija tehnike i ljudstva, u kome se međusobno dopunjuju i kontrolišu. Tehnika kontroliše rad čuvara. Šef obezbeđenja fiksira tag lokatore na mesta koja čuvari obavezno posećuju po utvrđenom planu. Čuvar verifikuje svoj obilazak pritiskom kontrolera na tag lokator.

Interfejs se povezuje sa računarom, što omogućava učitavanje, podešavanje i brisanje podataka.