Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Sistem kontrole pristupa se izvodi kao samostalno rešenje ili kao elemenat sistema tehnièke zaštite. Veoma često se sa ovim sistemom implmentira sistem za evidenciju radnog vremena kao osnov za obračun plata i praćenje aktivnosti zaposlenih. Na mestima čitača se postavljaju kamere kako bi se postigla kontrola.