Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Oprema za gašenje požara

LIČNA OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA
Ručni aparati za gašenje požara su lako prenosne sprave koje služe za početno gašenje požara i u zavisnosti od konstrukcije i sredstva za gašenje koje poseduju u sebi, služe upravo za uklanjanje jednog od ovih gore nabrojanih uslova. Ovi aparati se postavljaju kao zaštita za slučaj požara u: radionicama, magacinima, saobraćajnim sredstvima (vozilima), stambenim i svim drugim objektima.

Prema vrsti sredstva za gašenje delimo ih na:
- aparate za suvo gašenje
- aparate za gašenje ugljen-dioksidom (CO2 )
- aparate za gašenje tetrahlorugljenicima (haloni) - aparate za gašenje inertnim sredstvima (argon, inergen)
- ručni raspršivači (aerosol, kalijumove soli...)

KOLEKTIVNA OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA
Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cevi ,uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do prostorija u odredjenom objektu. Gašenje vodom preko hidrantskog sistema se koristi kada je požar već proširen na veći deo objekta, a električna energija je isključena.

Osnovna podela prema postavljanju mreže deli se na dva oblika:
- Unutrašnja hidrantska mreža služi za gašenje požara unutar objekta, i završava se ormarićem s namotanim crevom stalnog preseka i mlaznicom ili vatrogasnom cevi sa spojnicama i mlaznicom.
- Spoljna hidrantska mreža za gašenje požara izvan objekta, a završava se nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

OVLAŠĆENJA

A)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara

B)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

 

B1)

Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema

B2)

Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

B3)

Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema

B5)

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6)

Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote