Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Antenski sabirnici

broj ulaza broj ulaza sa
prolaznim napajanjem
prolazno
slabljenje
VSWR frekventni opseg izolacija ulaza prolaznost jednosmernog napona impedansa
2 1 ≤3 dB < 1,25 40 - 900 MHz ≥15 dB 24 Vmax 75 Ohm
broj ulaza broj ulaza sa
prolaznim napajanjem
prolazno
slabljenje
VSWR prolazno slabljenje frekventni opseg izolacija ulaza prolaznost jednosmernog napona impedansa
3 1 ≤3,2 dB < 1,25 > 18 dB 40 - 900 MHz VHF≥27 dB
UHF≥20 dB
24 Vmax 75 Ohm

 

NAPOMENA: Kada se koristi više od dva ulaza, obavezno između antene i ulaza ugraditi filter.

broj ulaza broj ulaza sa
prolaznim napajanjem
prolazno
slabljenje
VSWR prolazno slabljenje frekventni opseg izolacija ulaza prolaznost jednosmernog napona impedansa
4 1 ≤3,2 dB < 1,25 > 18 dB 40 - 900 MHz VHF≥27 dB
UHF≥20 dB
24 Vmax 75 Ohm

 

NAPOMENA: Kada se koristi više od dva ulaza, obavezno između antene i ulaza ugraditi filter.