Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Roto antene

ROTO ANTENA je višestruko jeftinije od do sada poznatih rešenja za prijem TV signala iz više različitih pravaca.

ROTO ANTENA je namenjena za prijem VHF i UHF TV signala. Antena poseduje malošumni pojačavač proizveden u SMD tehnologiji. Pojačanje antene od 15dB na VHF i 20-25 dB na UHF području, obezbedjuje kvalitetan prijem u urbanim sredinama sa jakim poljem kao i u onim udaljenim od predajnika.

ROTO ANTENA je pravo rešenje za prijem TV signala u dolinama ili na objektima nižim od okoline, gde se često moramo zadovoljiti prijemom ne direktnog već reflektovanog signala.

ROTO ANTENA ima ugao prijema TV signala cca: 330°, što je sa drugim antenama teško ostvariti. Ovaj ugao prijema omogućava rotator antene koji se nalazi u setu i ima brzinu 4-5 obr/min. Napajanje antenskog pojačivača i motora rotatora obavlja se preko koaksijalnog kabla. Rotator antene se pokreće pritiskom, a zaustavlja otpuštanjem tastera daljinske komande. Motor ima ugradjen graničnik koji po dostizanju navedenog ugla rotacije (cca: 330°), ili nailaska na fizičku prepereku automatski menja smer obrtanja antene. Komfor u upravljanju antenom omogućava kabl dužine 10m, koji povezuje komandni taster sa napajanjem motora rotatora. Prvo se na prijemniku izabere željeni, unapred memorisani kanal, potom pritiskom na taster vršimo rotaciju antene do najboljeg prijema. Ako po prebacivanju na sledeći kanal imamo dobar kvalitet prijema nije potrebno rotirati antenu. Kod rotiranja antene pri jakom signalu dolazi do smene dobrog i nešto slabijeg prijema, dok kod slabih signala može doći do nestanka prijema. Tada ne menjajući kanal treba nastaviti sa rotacijom antene sve do ponovnog prijema željenog kanala. Ovo je postignuto posebno projektovanim parametrima antene (ugao prijema, odnos napred/nazad).

ROTO ANTENA se vrlo lako montira na vrh već postavljenog antenskog stuba uz pomoć dvostruke obujmice. Setu pripada i 15m koaksijalnog kabla kojim se povezuje antenski pojačivač sa napajanjem.

Pojačivač - kvalitetan malošumni pojačivač u SMD tehnologiji za VHF i UHF Rotator - Rotacijom obezbedjen prijem signala 330° Daljinski upravljač - rotacija se vrši daljinskom komandom

Tehničke karakteristike

Tip EY 1000 Dužina antene 745 mm
Boja Žuta Napajanje Pojačavač:
12-15 V.DC(100 mA)
Rotator:
12-15 V.AC(250 mA)
Frekfencija 45 - 60 MHZ Ugao rotacije 330°
Pojačanje VHF 15 dB
UHF 20-25 dB
Brzina rotiranja 4-5 obrtaja/min
Broj elemenata 10 Potrošnja 3W
Odnos napred-nazad 15-23 dB
H 35°-40°
Napajanje rotora Preko koaksialnog kabla
Ugao prijema V 45° - 55° Daljinska kontrola Preko kabla