Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Projektovanje

U oblastima svoga rada posedujemo odgovarajuće licence.

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE

PROJEKTOVANJE

350 B735 05 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

353 H265 09 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

353 H473 09 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

330 7984 04 Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike

CRNA GORA - MNISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Rešenje broj: 03-750/3, od 20.11.2009. kojom se DOO ELSAT iz Čačka, Republika Srbija, overava se licenca, shodno izvodu o registraciji privrednog subjekta.

Rešenje broj: 03-750/1, od 20.11.2009. kojom se overava licenca:

353 H265 09 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema, izdata od Inženjerske komore Republike Srbije.

ZAŠTITA OD POŽARA

Projektovanje instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara odobreno Rešenjem MUP-a br. 217-657/08, od 21.1.2009.

OPREMA I UREĐAJI ZA RAD U EKSPLOZIVNO UGROŽENIM SREDINAMA

Uverenje Instituta za nuklearne nauke "VINČA"

Uverenja Instituta za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj, Novi Sad