Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Servisni pregledi i kontrolno ispitivanje

Kontrolni pregled i servisiranje stabilnih instalacija za dojavu požara.

Čišćenje i funkcionalno ispitivanje svih automatskih jonizujućih detektora požara.

Kontrolni pregled i servisiranje stabilnih instalacija za gašenje požara i protivpožarnih zavesa.

Kontrolni pregled i servisiranje opreme za gašenje požara.

Kontrolni pregled i servisiranje sistema za detekciju i dojavu gasa.

Pregled i ispitivanje električnih instalacija.

Izrada programa obuke radnika. Teoretska i praktična primena.

OVLAŠĆENJA

A)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara

B)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

 

B1)

Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema

B2)

Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

B3)

Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema

B5)

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6)

Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote