Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Sistemi za detekciju i dojavu gasa

Sistemi za detekciju otrovnih i eksplozivnih gasova koriste se sve više u industriji, javnim garažama ali i u domaćinstvima radi sprečavanja nekontrolisanog mešanja otrovnih ili eksplozivno-zapaljivih gasova sa vazduhom što predstavlja veliku opasnost za ljude i imovinu. U zavisnosti od namene prostora detektori i oprema mogu biti u klasičnoj izradi, a takođe i u protiveksplozivnoj (Ex) zaštiti.

Neki od gasova koje detektujemo:

OTROVNI: Ugljen-monoksid (CO), ugljen-dioksid (CO2), sumpor-vodonik (H2S), sumpor IV oksid (SO2), azot-monoksid (NO), azot-dioksid (NO2), hlorovodonična kiselina (HCl), kiseonik (O2), hlor (Cl2), amonijak (NH3)

EKSPLOZIVNO/ZAPALJIVI: Vodonik (H2), prirodni gas/metan (CH4), propan-butan, izopropil alkohol, heksan (C6H14), oktansko gorivo, acetilen (C2H2), etilen (C2H4), amonijak (NH3), butanon, etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH), toluen, pentan (C6H12), etilen-oksid (C2H40)

U zavisnosti od veličine i namene objekta razlikujemo kolektivne i adresabilne sisteme za detekciju i dojavu otrovnih i eksplozivnih gasova.

Kolektivni sistemi za detekciju gasa
Kolektivni sistemi za detekciju gasa su i dalje veoma popularni. Predstavljaju idealno rešenje za manje objekte i imaju proveren kvalitet. Najčešće se koriste za manje javne garaže u stambeno-poslovnim objektima.

Adresabilni sistemi za detekciju gasa
Adresabilni sistemi za detekciju gasa pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu za objekte svih veličina. Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i visokom preciznošću detekcije. Moguće je stalno pratiti porast koncentracije gasa za pojedine detektore i obaveštavanje (zvučno i svetlosno) prisutih o povećanju nedozvoljene koncentracije gasova.

Na osnovu analize nivoa koncentracije gasa, centrala daje signal automatici za sistemime odimljavanja i protivpožarnih klapni. Na ovaj način se postiže maksimalna bezbednost prisutnih ljudi i imovine u objektu.

U stambenim objektima je sve češća potreba da se vrši detekcija i dojava raznih tipova gasova. Detektori mogu da rade nezavisno za svaku prostoriju, a takođe se može napraviti jedinstven sistem za ceo objekat. Detektori se najčešće postavljaju u kuhinji, kotlarnici, garaži...

OVLAŠĆENJA

A)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara

B)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

 

B1)

Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema

B2)

Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

B3)

Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema

B5)

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6)

Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote