Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Sos pozivi sistem, centralnog sata

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEMI
omgućavaju bolesnicima da u svakom trenutku pozovu bolničko osoblje. Ovi sistemi omogućavaju brzu i jednostavnu komunikaciju između bolničkog osoblja. Informacije koje se prenose su svetlosne, zvučne, govorne, audio i video. Moguće je i praćenje zvučnih i edukativnih programa.

HOTELSKI INFORMACIONI SISTEM
omogućava direktno i brzo prenošenje informacija između hotelske sobe i recepcije.

CENTRALNI SAT
je namenjen bolnicama, hotelima, bankama i drugim objektima, sa namerom da informiše istovremeno veliki broj ljudi o trnutnom vremenu, temperaturi i drugim detaljima koji su interesantni za njih. Sistem se sastoji od digitalnih satova raznih oblika, indikatorskih panela, digitalne satne centrale i PC računara. Može se vršiti i preuzimanje tačnog vremena radio putem sa dugotalasnog radio predajnika iz Frankfurta na Majni..