Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Stabilne instalacije za gašenje požara

Sprinkler sistemi
automatski se aktiviraju na pojavu požara. Dostizanjem određene temperature, dolazi do prskanja staklene ampule i omogućava se gašenje vodom koja je u instalaciji pod stalnim pritiskom. Voda se raspršuje u fine čestice koje obuhvataju celu površinu zapaljenog objekta i gase nastali požar. Upotrebom sprinkler sistema za zaštitu od požara značajno se mogu smanjiti štete nastale od požara.

Suvi sprinkler sistem koristi se u slučajevima kada su objekti koji se štite izloženi mrazevima. Razvodni cevovod, od ventilske stanice do rasprskivača, ispunjen je vazduhom pod pritiskom.

Drencher sistem
gašenja požara ima široku mogućnost primene. Namenjen za gašenje vodom i / ili penom požara koji se brzo širi, unutar i izvan objekata. Koristi se u raznim industrijskim postrojenjima - rezervoarski prostori, transformatori, vodene zavese, i kao uređaji za hlađenje.

Princip rada je sledeći: Sistem sa otvorenim mlaznicama raspoređen je iznad štićenog prostora ili oko štićenog objekta. Sistem za automatsku dojavu detektuje požar, te preko centrale za dojavu požara i spoljnih modula aktivira daljinski upravljanu ventilsku stanicu odgovarajuće zone gašenja. Otvaranjem ventila omogućen je protok vode za gašenje istovremeno na čitavu štićenu zonu. Izvori vode su industrijske vodovodne mreže, pumpna, hidroforska i rezervoarska postrojenja.

OVLAŠĆENJA

A)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara

B)

Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

 

B1)

Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema

B2)

Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

B3)

Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema

B5)

Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6)

Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote