Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Antenski sistemi

Instalacijama odgovarajuće oprema vršimo prijem, obradu i distribuciju televizijskog i radio signala do krajnjeg korisnika. Prijemni signal može biti satelitski i zemaljski, čijom obradom i distribucijom obezbeđujemo zajednički antenski sistem u ojektu, na osnovu projekta odnosno zahteva investitora.

Za prijem zemaljskog TV i radio signala koristimo /ELSAT antene/
Prijem satelitskog signala vršimo veoma kvalitetnim satelitskim antenama.
Za prijem kablovske TV preko satelita koristimo paket TotalTV.

Satelitski prijemnici
Za obradu satelitskog i radio signala koristimo kvalitetne prijemnike.

Za distribuciju se koristi pasivna i aktivna oprema, koja se projektuje tako da se zadovolji uslov da do svakog priključnog mesta dođe signal, standardom predviđene jačine, kvalitetnog i ujednačenog nivoa signala.