Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Video nadzor

Sistemi video nadzora prilagođeni su brojnim aplikacijama kojima treba zaštititi prostor, osobe i imovinu kao i nadzirati radne procese, kretanje posetilaca, zaposlenih i drugih osoba. Tipične primene sistema su u trgovačkim centrima, benzinskim pumpama, restoranima i hotelima, financijskim institucijama ( banke, štedionice, kladionice...), poslovnim objektima, stambenim i kancelarijskim prostorima.

Njihova prva funkcija je odvratiti potencijalnog počinioca kaznenog dela kako bi odustao od svoje namere. Sledeća funkcija je detekcija kretanja osoba u štićenom prostoru radi detekcije neuobičajenih aktivnosti. Ukoliko se od sistema video nadzora očekuje i prepoznavanje
poznatih osoba i/ili naknadna identifikacija počinioca kaznenog dela tada je potrebno izabrati opremu sa posebnim karakteristikama koje to omogućuju.

Standardni sistem video nadzora sastoji se od kamera, objektiva, monitora, uređaja za digitalno snimanje, obradu, čuvanje i prenos video signala, kao i dodatne opreme i instalacija.

Dome kamere
su u poluokruglim i okruglim kućištima, obično sa zatamnjenim staklom čime se sprječava da promatrana osoba vidi smer kamere.

IC kamere
se koriste kada nema dovoljno svetla.

Mini kamere
se koriste kada je potreban diskretan video nadzor, kada prostor ne dozvoljava ugradnju većih kamera, odnosno kada ne želimo da osoba koju promatramo vidi i prepozna kameru. Ove kamere obično su manje kvalitetne od ostalih.

Objektivi
su postavljeni na svakoj kameri i od njihovog kvaliteta umnogome zavisi kvalitet snimka. Mogu biti sa stalnom ili promenljivom žižinom daljinom, fiksnom ili automatskom blendom.

Boks kamere
su najčešće korišćene i obično najkvalitetnije kamere.

IP kamere
za video nadzor su sledeći korak u razvoju.Kamera je samostalni izvor podataka i može se direktno spajati na internet što je prva prednost pred analognim kamerama. Sledeća prednost IP kamera je megapiksel rezolucija. Megapiksel IP kamere mogu imati i do nekoliko puta veću rezoluciju nego analogne odnosno za istu scenu dati nekoliko puta više detalja slike omogućujući tako dobru mogućnost zumiranja snimka. Loša strana IP kamera je još uvek visoka cena koju one imaju u odnosu na analogne. Takođe, ukoliko koristimo mrežnu infrastrukturu, uvek se nameće pitanje sigurnosti mreže i zaštite od neovlaštenog upada u sistem.

Ukoliko je potrebno snimati video zapis sa više kamera odjednom, preporučuje se instalacija servera za videonadzor,odnosno moćnog računra čiji je jedini zadatak čuvanje video materijala i izvođenje aplikacije za rad sa kamerama. Za ozbiljnije snimanje moraju se koristiti profesionalni softveri. Postoje i mrežni videosnimači. Oni su po konstrukciji dosta jednostavniji od servera. Mrežni videosnimači su vrlo elegantno i pametno rešenje za manje sisteme IP videonadzora.

Smer razvoja IP kamera je taj da centralni uređaj uskoro neće biti ni potreban. Sama kamera je inteligentna, sama određuje alarmno stanje koristeći najčešće detekciju pokreta ili alarmne ulaze. Kada dođe do alarma, kamera snima na ''data'' karticu koja se nalazi u sklopu same kamere. Kao i sve nove tehnologije, IP videonadzor ima svoje očite prednosti i još očitije mane. Možemo reći da je IP video tehnologija budućnosti no koliko brzo budućnost dolazi – i dalje je predmet rasprave.

Integracija sistema video nadzora
Integracijom se značajno poboljšava bezbednost, oni omogućavaju korisnicima da gledaju, nadgledaju i snimaju putem mreža kao što su LAN mreže, širokopojasni Internet, telefonske i mobilne mreže. Sa jednog centralnog, kao i sa udaljenih mesta može se pristupiti integrisanom sistemu. Za kvalitetnu integraciju potrebne su mreže koje mogu da prenesu veliku količinu podataka.

Uređaji za snimanje
skladište snimljene podatke. Mogu biti Digitalni video rekorderi - DVR ili kartice za vdeo nadzor koje se instaliraju u računar. DVR je samostalni uredjaj za video nadzor koji skladišti snimljeni materijal na interni hard disk razlicitog kapaciteta. Kartice se ugrađuju u računar, tako da on ima sve funkcije DVR-a..