Elsat Čačak

Kontaktirajte nas - tel:

Zaštita artikala od krađe

Sistemi za zaštitu artikala od krađe su sastavni deo svakog uređenijeg trgovinskog objekta. Zaštita artikala ometa samo one koji žele da zloupotrebe trenutak nepažnje prodavca i iznesu robu neopaženo. Smanjuju mogućnost krađe, deluju preventivno, ostvaruju velike uštede u poslovanju i brzo vraćaju uložena sredstva. Zato se izložena roba markira senzorima, a na vratima se postavljaju elektromagnetne kapije koje u slučaju krađe reaguju na te senzore alarmom. Vizuelnom dizajnu kapije se posvećuje posebna pažnja. Kvalitetni reklamni paneli na kapijama značajno utiču na imidž prodavnice.

Osnovne karakteristike sistema su:
- Dupla provera za sprečavanje lažnog alarma
- Lagani tagovi, senzori koji ne deformišu tkaninu
- Samolepive senzorske nalepnice
- Brzo i lako markiranje i demarkiranje robe
- Brojači kupaca, sa programom za obradu i izveštaje

KONTROLA PROLAZA

Kontrola prolaza je bitan segment u implementaciji sistema tehničke zaštite (kontrola pristupa, evidencija radnog vremena, naplata ulaska,..). Pored upotrebe u okviru drugih sistema može se koristiti i samostalno. Osnovna funkcija je ograničeno kretanje ljudi.